• Modellering for framtiden 

      Gudeleviciute, Eidmante Kristine; Solberg, Tor-Øystein; Brandslet, Mats (Bachelor thesis, 2013-12-19)
      Vi har i vår oppgave analysert BDO Trondheims konkurransesituasjon og forsøkt å finne en optimal tilpasning av arbeidskraft/kompetanse gitt forskjellige framtidssenarioer. Vi kom fram til følgende problemstilling: Hva er ...