• Mestringsklima i Arbeids-og Inkluderingsbedrifter 

      Grimstad, Monica (Master thesis, 2018)
      Utgangspunktet for denne oppgaven er å undersøke om ansatte i Arbeid og Inkluderingsbransjen opplever at mestringsklima er det rådende motivasjonsklimaet i egne bedrifter, og om mestringsklima korrelerer med variabler ...