• Crossing borders and expanding modal shift measures: effects on mode choice and emissions from freight transport in the Nordics 

   Pinchasik, Daniel Ruben; Hovi, Inger Beate; Mjøsund, Christian S.; Grønland, Stein Erik; Fridell, Erik; Jerksjö, Martin (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Considering the underachievement on modal shift and environmental objectives for freight transport, scholars and policy makers recurrently ask how more road freight can be shifted to rail and waterborne transport. The ...
  • Logistikkmodellen i nasjonal godstransportmodell 

   Grønland, Stein Erik; Hovi, Inger Beate; Madslien, Anne (Chapter, 2020)
   Nasjonal godstransportmodell er et planleggingsverktøy som er utviklet for å kunne beregne effekten på godstransporten av ulike tiltak som for eksempel endringer i vegsystemer, endringer i jernbaneterminaler eller ...
  • Managing international supply: the balance between total costs and customer service 

   Bygballe, Lena E.; Bø, Eirill; Grønland, Stein Erik (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Many trading companies have taken a global approach to their supply markets, sourcing from low-cost foreign countries in order to achieve cost reductions. There remains, however, a lack of evidence that sourcing internationally ...
  • Supply chain management: en flerdisiplinær studie av integrerte forsyningskjeder 

   Persson, Gøran; Grønland, Stein Erik (Research Report, Research report, 2002)
   Studiens formål: Prosjektet Supply Chain Management, Ledelse av integrerte forsyningskjeder, har hatt flere forskjellige formål. For det første ønsker vi med dette prosjektet å knytte sammen noen relevante og eksisterende ...
  • The issues in modelling freight transport at the national level 

   Jong, Gerard de; Tavasszy, Lori; Bates, John; Grønland, Stein Erik; Huber, Stefan; Kleven, Oskar; Lange, Peter; Ottemöller, Ole; Schmorak, Nora (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Several countries in Europe and elsewhere have a national freight transport model. This paper discusses some old and new issues for these models, based on experiences in at least seven European countries. These issues have ...