• Innovasjon i byggenæringen 

      Bygballe, Lena E.; Goldeng, Eskil Le Bruyn (Journal article; Peer reviewed, 2012)
      I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i påstanden om at byggenæringen er lite innovativ. Dette forklares ofte med at bedrifter i byggenæringen investerer lite i forskning og utvikling (FoU), og at de er svake på å etablere ...