• Effekten av kortsiktige sjokk i oljeprisen 

      Grydeland, Ingrid Ødegaard; Gjersøe, Fredrikke Oline (Bachelor thesis, 2022)
      Denne bacheloroppgaven tar sikte på å undersøke makroøkonomiske effekter som følge av sjokk i oljeprisen. Dette vil måles ved å analysere hvordan sjokk i oljeprisen påvirker arbeidsledighet i Norge. Sjokkene som studeres ...