• Covid-19 blant gjestearbeidere i Norge 

      Hunting, Martin Henrik; Hjort, Ingrid; Gjefsen, Hege Marie (Peer reviewed; Journal article, 2023)
      Gjestearbeidere i Norge er en gruppe vi har lite kunnskap om, til tross for at de i perioder av et normalår utgjør nesten 4 % av alle sysselsatte. Under pandemien har denne gruppen vært gjenstand for kraftige smitteverntiltak, ...