• Competitive advantage through service differentiation by manufacturing companies 

   Gebauer, Heiko; Gustafsson, Anders; Witell, Lars (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   This paper examines the relationship among the complexity of customer needs, customer centricity, innovativeness, service differentiation, and business performance within the context of companies that have made a service ...
  • Å skape verdier sammen med kundene: hva er viktig? 

   Andreassen, Tor W.; Gustafsson, Anders; Gebauer, Heiko (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Det er en ny trend blant ledere og markedsførere å involvere kundene i tjenesteproduksjonen og leveransen. Fenomenet kalles blant annet «co-production » og «co-creation». I denne artikkelen kaller vi det for kundedelaktighet. ...