• Effekten av konkurranser som markedsføringstiltak på Instagram 

      Berland, Irene; Furnes, Synnøve Alise (Bachelor thesis, 2022)
      Denne bachelor oppgaven er bygget opp etter ITMARD struktur, som vil si at den består av innledning, teori, metode, analyse, resultat og en drøftedel som inneholder konklusjon. Avslutningsvis inneholder den kritikk til ...