• Entreprenørene bak fintech 

      Ødegården, Sebastian; Friisk, Magnus; Arnesen, Eivind Haglund (Bachelor thesis, 2017)
      Fintech har sitt utspring fra 1960-tallet og er i dag med på å utfordre de tradisjonelle bankene. For å finne ut av hva som ligger bak fintechselskapene vil vi i denne oppgaven se nærmere på hva som kjennetegner en ...