• Lønnsomhetsberegninger av "Maudal fornyelsen" 

      Francisxavier, Piriiyanth; Antonsen, Erika Delgado; Strand, Nora (Bachelor thesis, 2018)
      Maudal kraftverk er et 90 år gammelt kraftverk som Lyse Produksjon vil fornye. Tidligere har Lyse analysert hvor mye det koster å bygge ut et helt nytt kraftverk og har konkludert at dette ikke vil være en forsvarlig ...