• Ledelse av prosjekter 

      Vikhagen, Solveig; Johnsen, Siri Cathrine; Forbord, Andrea (Bachelor thesis, 2013-12-19)
      Denne besvarelsen handler om ledelse av prosjekter. Vi har i denne oppgaven valgt å se nærmere på Brødrene Bjerklis (heretter kalt Br. Bjerkli) prosjekt E6-Tillerhøgda, som ble ferdigstilt i 2012. Problemstillingen for ...