• e-Scape 

      Gjertsen, Fredric Finzi; Hansen, Fredric Staksrud; Foldal, Stian Stolsmo (Bachelor thesis, 2012-10-18)
      Formålet med denne bacheloroppgaven er å bearbeide den valgte problemstillingen. Denne oppgaven vil med hjelp fra undersøkelser, analyser og teori kartlegge veien til markedet for bedriften e-Scape AS. Blant annet skal ...