• Verdsettelse av AutoStore ASA 

      Duffaut-Sundsby, Ida; Fjeller, Hedda Ramstad (Bachelor thesis, 2022)
      Bacheloroppgavens tema er verdsettelse av virksomhet. I løpet av bachelorgraden har vi opplevd at vi har en sterk interesse for økonomi- og finansfag. Som en forberedelse til videre studier på Handelshøyskolen BI i MSc in ...