• Oppsigelsen 

      Salte, Cathrine; Evjen, Trude (Master thesis, 2022)
      Vi vil i denne oppgaven først presentere vårt Juridiske faktum. I faktumet vil dere få innsikt i en sak mellom en pedagogisk leder og styrer i Elefanten barnehage. I faktumet gjør vi rede for konflikten mellom de to. Sakens ...