• Teameffektivitet - ''Vi måtte levere" 

      Evertsen, Veronica Aasgrav; Sandsengen, Iris Olsen; Huuse Haraldstad, Terese (Master thesis, 2022)
      Vi har i denne oppgaven sett nærmere på et team i en av Norges største kommuner, som i forbindelse med koronapandemien fikk i oppgave å etablere et støtteverktøy til å bistå kommunen i pandemihåndtering og oppfølging ...