• Posisjonering av Deli de Luca Trondheim 

      Koch, Elisabeth Marie; Ervig, Anette (Bachelor thesis, 2012-10-18)
      Denne oppgaven er skrevet om bedriften Deli de Luca i Trondheim, og oppgaven tar for seg posisjoneringen av Deli de Luca. Ut i fra at Deli de Luca var ny oppstartet i januar når vi iverksatte denne oppgaven ble vi enige ...