• Siviløkonomutdanning i en digital tid 

      Swanberg, Anne Berit; Erikson, Inger Carin (Journal article, 2017)
      Artikkelen tar utgangspunkt i det faktum at automatisering og kunstig intelligens vil påvirke arbeidslivet, og dermed også hvordan vi driver utdanning av kandidater som skal ut i arbeidslivet. For å møte disse utfordringene ...