• Kostnadsanalyse av svangerskap, fødsel og barsel 

      Johansen, Kristine; Berge, Ingrid Cecilie Meidell; Eriksen, Cathrine Hordvik (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstillingen i oppgaven er: “Hva er kostnadene knyttet til et svangerskap, fødsel og barsel?” For å svare på problemstillingen har vi blant annet brukt observasjoner, intervjuer med nøkkelpersoner og regnskapstall. ...