• Konsekvenser for regnskapsbrukere ved implementering av ifrs 16 

      Erdal, Eirik Berthelsen; (Master thesis, 2019)
      Under IFRS 16 skal leiekontrakter innregnes i leietakers balanse etter en metode sammenlignbar med hvordan finansielle leieavtaler har blitt behandlet etter den utgående regnskapsstandarden, IAS 17. Generelt vil ...