• Verdsettelse av Bouvet ASA 

      Ellingsen, Camilla; Olsen, Markus (Bachelor thesis, 2019)
      I denne bacheloroppgaven har vi gjennomført en verdsettelse av Bouvet ASA. Problemstillingen til oppgaven er: “Hva er den fundamentale verdien av en aksje i selskapet Bouvet ASA per 01.01.2019?” Med delproblemstillingen: “Bør ...