• Rekonstruksjonslovens muligheter og begrensninger 

   Meling, Marie; Ellingsæter, Sjur Swensen (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Rekonstruksjonsloven ble 7. mai 2020 vedtatt som en midlertidig lov, et hastetiltak for å forebygge «unødige» konkurser som følge av covid-19. Artikkelen diskuterer i hvilken utstrekning loven kan benyttes til å gjøre ...
  • Verdimaksimering eller likedeling? Grensene for omstøtelse av kongruente betalinger 

   Ellingsæter, Sjur Swensen (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Dekningsloven §§ 5-5 og 5-9 åpner for at et konkursbo kan omstøte betalinger skyldneren foretok forut for konkursåpning. Omstøtelse etter § 5-5 er blant annet betinget av at betalingen «ikke fremtrådte som ordinær», mens ...