• Investeringsanalyse av kvotekjøp for AS Knester 

      Grutle, Susanne; Eliassen, Martine; Frank, Celina (Bachelor thesis, 2017)
      Denne oppgaven er skrevet for selskapet AS Knester, som eier en kombinert ringnotbåt og pelagisk tråler. Formålet med oppgaven har vært å avdekke hvorvidt det er lønnsomt for Knester å kjøpe strukturkvoter under dagens ...