• Blindveien sykehjem - sykefravær 

      Eliassen, Daniel Eltervåg (Bachelor thesis, 2017)
      I vår oppgave bacheloroppgave i Human Resource Management ved BI Bergen har vi valgt å se på hvordan sykefravær påvirkes av ulike organisatoriske forhold. I oppgaven har vi valgt å fokusere på et sykehjem med høyt ...