• Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS 

      Hakkebo, Ruben Lie; Eikeland, Richard; Ekle, Stian (Bachelor thesis, 2012-10-18)
      Vi vil i denne oppgaven gjøre en verdivurdering av regnskapskontoret Netledger Frilansregnskap AS (Frilans), hvor målet er å komme frem til et verdiestimat for selskapet per 31.12.2011. Vår problemstilling er som ...