• KLP Banken - En liten bank i et stort konsern 

      Hauge, Marthe Bjerkelien; Aarsnes, Runar Digernes; Eikås, Hanna Monslaup (Bachelor thesis, 2018)
      Vi har i denne oppgaven samarbeidet med KLP Banken, en strategisk forretningsenhet i KLP-konsernet. Formålet med oppgaven har vært å undersøke hvordan banken jobber for å oppnå sine egne mål, og samtidig operere i ...