• Hvordan påvirker leders grad av ekstroversjon relasjonen til medarbeidere? 

      Eggesvik, Siri Margrethe; Hætta, Liv Berit; Melleby, Siri (Master thesis, 2022)
      Høy kvalitet på relasjonen mellom leder og medarbeider vil blant annet kunne øke jobbytelse, motivasjonsnivå og forpliktelse til organisasjonen. Leders atferd og personlighet har stor innvirkning på hvordan kvaliteten i ...