• Juridisk drøfting av rettslig spørsmål 

      Dyngen, Eirin (Master thesis, 2022)
      En lærer ble oppsagt fra sin stilling ved Storgard kommune etter sju år med regelmessig og langvarig sykefravær. Arbeidsgiver har fulgt sin plikt om tilrettelegging etter omstendighetene, men arbeidstaker har brutt sin ...