• Implementering av IFRS 15 i bygg- og anleggsbransjen 

      Dingsør, Sondre (Master thesis, 2022)
      Bakgrunnen for denne masteroppgaven er den nye standarden for inntektsføring som trådte i kraft fra 1. januar 2018, IFRS 15. Arbeidet med en felles standard for inntektsføring mellom International Accounting Standard Board ...