• An Equilibrium Model Estimated on Pharmaceutical Data 

   Dalen, Dag Morten; Locatelli, Marilena; Strøm, Steinar Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The purpose of this paper is to estimate patients’ and doctors’ responses to prices when making a choice between brand name products and generics. We account for the response of pharmacies to government regulation and to ...
  • Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse 

   Dalen, Dag Morten; Moen, Espen R. (CREAM Publications;4/2010, Working paper, 2010)
   Borgerlønn har hatt en rekke talsmenn blant filosofer, samfunnsvitere og politikere, som med ulike begrunnelser og politisk ståsted har tatt til orde for ordninger som skal sikre alle en viss minsteinntekt. I alle ...
  • Competing with precision: incentives for developing predictive biomarker tests 

   Brekke, Kurt Richard; Dalen, Dag Morten; Straume, Odd Rune (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   We study the incentives of drug producers to develop predictive biomarkers, taking into account strategic interaction between drug producers and health plans. For this purpose, we develop a two-dimensional spatial framework ...
  • Does the identity of the third-party payer matter for prescribing doctors? 

   Dalen, Dag Morten; Locatelli, Marilena; Sorisio, Enrico; Strøm, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   TNF-alpha inhibitors represent one of the most important areas of biopharmaceuticals by sales, with threeblockbusters accounting for 8 per cent of total pharmaceutical sale in Norway. Novelty of the paper is to examine, ...
  • Eierskap og tilknytningsformer i offentlig sektor: En diskusjon av teori og empiriske resultater i internasjonal forskning 

   Sørensen, Rune Jørgen; Dalen, Dag Morten (Forskningsrapport, Research report, 2001)
   Trolig har ingen vestlige land et mer omfattende offentlig eierskap enn Norge. Staten har et betydelig eierskap innenfor tradisjonell næringsvirksomhet, i offentlig infrastruktur og i tradisjonelle offentlige sektorer, ...
  • Kan konkurranse bidra til lavere legemiddelpriser?: en evaluering av myndighetenes prisregulering 

   Dalen, Dag Morten (Research Report, Research report, 2002)
   Reformene i legemiddelmarkedet de senere årene er synlige for de fleste. Apotekene er blitt flere, de er mer tilgjengelige, og de har utviklet et nytt og mer forbrukervennlig butikk-konsept. Markedet er i dag kjennetegnet ...
  • Konkurranse for innovasjon 

   Dalen, Dag Morten; Riis, Christian (CREAM Publications;2/2010, Working paper, 2010)
   Konkurransepolitikkens målsetning er å legge til rette for velfungerende konkurranse i markedene for på den måten å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Samfunnsøkonomisk effektivitet vedrører optimal utnyttelse ...
  • Med forhandlingsmakt skal legemiddelprisene fastsettes 

   Dalen, Dag Morten (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Det kommer stadig nye legemidler på markedet som gjør det mulig å forbedre behandlingen av pasienter med alvorlige sykdommer, men disse kommer ofte med en prislapp som vekker oppsikt. Før slike legemidler kommer inn i det ...
  • Mer penger eller mer for pengene?: organisering og finansiering av norske sykehus 

   Dalen, Dag Morten; Grytten, Jostein; Sørensen, Rune Jørgen (Research Report, Research report, 2002)
   Sykehussektoren har et betydelig potensial for økt kostnadseffektivitet, og vår forståelse er at høyere kvalitet og bedret tilgjengelighet kan oppnås uten en like sterk vekst i helseutgiftene. Gjentatte og store ...
  • Paying for pharmaceuticals: uniform pricing versus two-part tariffs 

   Brekke, Kurt Richard; Dalen, Dag Morten; Straume, Odd Rune (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Two-part pricing (the Netflix model) has recently been proposed instead of uniform pricing for pharmaceuticals. Under two-part pricing the health plan pays a fixed fee for access to a drug at unit prices equal to marginal ...
  • The price of cost-effectiveness thresholds under therapeutic competition in pharmaceutical markets 

   Brekke, Kurt Richard; Dalen, Dag Morten; Straume, Odd Rune (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Health systems around world are increasingly adopting cost-effectiveness (CE) analysis to inform decisions about access and reimbursement. We study how CE thresholds imposed by a health plan for granting reimbursement ...
  • Privat arbeidsformidling 

   Moen, Espen R.; Dalen, Dag Morten; Riis, Christian (Research Report, Research report, 2003)
   I denne rapporten diskuteres hvorvidt offentlig finansiert privat arbeidsformidling kan være et egnet virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken. Videre analyseres mulige effekter av å introdusere aktivitetsbasert finansiering ...
  • Regulatory contracts and cost efficiency in the Norwegian Bus Industry: Do high-powered contracts 

   Dalen, Dag Morten; Gomez-Lobo, Andres (Discussion Paper, Working paper, 2002)
   In this paper we investigate the effects of different regulatory contracts on operational cost performance for Norwegian urban transport companies. Exploiting the panel nature of our data (11 years and 1136 company-year ...
  • Regulering av fjernvarme 

   Dalen, Dag Morten; Moen, Espen R.; Riis, Christian (CREAM Publications;3/2010, Working paper, 2010)
   I denne rapporten vurderer vi reguleringer av fjernvarmesektoren i Norge. Utgangspunktet for analysen er hensynet til en samfunnsøkonomisk effektiv energiforsyning. Prinsippene for effektive investeringer i energiinfra ...
  • Regulering av fjernvarme: Utredning for Olje- og energidepartementet 

   Dalen, Dag Morten; Moen, Espen R.; Riis, Christian (Forskningsrapport, Research report, 2007)
   I denne rapporten vurderer vi reguleringer av fjernvarmesektoren i Norge. Utgangspunktet for analysen er hensynet til en samfunnsøkonomisk effektiv energiforsyning. Prinsippene for effektive investeringer i energiinfrastruktur ...
  • Should pharmaceutical costs be curbed? 

   Brekke, Kurt R.; Dalen, Dag Morten; Strøm, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Pharmaceuticals account for almost a fifth of total health spending in OECD-countries. Both pharmaceutical innovations and the aging of the population explain the increasing importance of pharmaceuticals in health care. ...