• How does diuidend taxation change ownership structure? 

   Chalise, Sunil; Dahl, Rolf Martin (Master thesis, 2023)
   This master thesis aims to explain how dividend taxation changes ownership structure in privately held Norwegian firms. While previous studies have focused on changes in dividend policy, our thesis looks at how changes ...
  • Verdsettelse Av Kid ASA 

   Dahl, Rolf Martin (Bachelor thesis, 2021)
   Casestudien har gått ut på å gjennomføre en verdsettelse av Kid ASA (heretter kalt for Kid). Problemstillingen har vært å finne ut hva egenkapitalverdien og aksjekursen er per 30.04.2021, og gi en anbefaling om en fiktiv ...