• Kompetanseutvikling i norske kommuner: fra ufaglært til faglært 

      Tobiassen, Anita Ellen; Døving, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2009)
      Norske kommuner står overfor en tiltagende knapphet på faglært arbeidskraft de neste tiårene. Fagutdanning av egne medarbeidere i tilknytning til arbeidsplassen kan kompensere for mangel på kvalifisert arbeidskraft, for ...