• Fra operativ til strategisk internasjonalisering: En studie av store norske selskapers utflytting av divisjonshovedkontorer 

   Benito, Gabriel R. G.; Christensen, Sverre A.; Lunnan, Randi; Tomassen, Sverre (Forskningsrapport, Research report, 2008)
   Forskningsrapporten presenterer funnene fra en undersøkelse av utflytting av hovedkontorer for divisjoner og forretningsområder for selskaper som er børsnotert i Norge. Mens den tradisjonelle internasjonaliseringen – knyttet ...
  • Liberale verdier og statlig eierskap 

   Christensen, Sverre A. (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Et viktig og omstridt trekk ved norsk næringsliv og politikk er det omfattende statlige eierskapet. Det er to hovedargumenter som går igjen mot det, og begge kan betegnes som liberale. Først at privat eierskap er å ...
  • Switching Relations: The rise and fall of the Norwegian telecom industry 

   Christensen, Sverre A. (Series of Dissertations, Doctoral thesis, 2006)
   The last ten years have been marked by the increasing use of information and communication technologies, and particularly by different forms of telecommunications. At the same time, the telecom industry has gone through ...