• Den inverterte rentekurven: en pålitelig indikator for økonomisk nedgang 

      Christensen, Erlend Totland; Angeltveit, Lars Ølberg (Bachelor thesis, 2023)
      I denne oppgaven undersøker vi om terminspredningen i det amerikanske penge- og obligasjonsmarkedet kan brukes til å forutsi en resesjon. Vi begynner med en grundig gjennomgang av pengemarkedet og obligasjonsmarkedet, ...