• En empirisk studie om mekanismer i ekkokamre i sosiale medier 

      Nilsen, Cecilie Johnsen; Bratli, Matilde (Bachelor thesis, 2020)
      Denne bacheloroppgaven er basert på fremveksten av såkalte ekkokamre i sosiale medier. Fenomenet beskriver en situasjon som oppstår innenfor en avgrenset gruppe der individer eksponeres for informasjon som forsterker ...