• Bacheloroppgave i kulturledelse 

      Trøen, Aida Joseph; Bratbak, Nina Flatnes; Johnsen, Therese (Bachelor thesis, 2016)
      Gatekunst er blitt en veldig populær uttrykksform. Flere steder har erfart hvordan gatekunsten kan påvirke det offentlige rom og menneskene som ferdes der. Oslo har lenge holdt fast ved en nulltoleranse for graffiti og ...