• Verdsettelse av Mowi ASA 

      Braathen, Martin Braathen; Torp, Bendik Heder (Bachelor thesis, 2020)
      I denne bacheloroppgaven har vi utført en verdsettelse av Mowi ASA. Problemstillingen for denne oppgaven er definert som: “Hva er den fundamentale aksjeverdien til Mowi ASA, som omsettes på Oslo Børs per 01.02.2020?” Med ...