• An Innovative Approach to Employee Participation in a Norwegian Retail Chain 

   Brøgger, Benedicte (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   The paper discusses practical experiences with establishing conditions for employee participation on retailing. Social dialogue and human resource management perspectives frame the discussion. These are two different systems ...
  • «En fugl i hånden … kan begynne noe» Effektuering av entreprenørskap i en entreprenørskapsutdanning 

   Brøgger, Benedicte; Jevnaker, Birgit Helene (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Artikkelen retter søkelyset mot utvikling av utdanning i entreprenørskap ved en norsk handelshøyskole. Artikkelen har en eksplorativ form og drøfter noen grep som ble tatt for å utvikle entreprenørskapsprogrammer på ...
  • Innovation in Public Services: Wicked Problems and Multi-layered Solutions 

   Røste, Rannveig (Series of Dissertation;6/2018, Doctoral thesis, 2018)
   During the last decade, innovation in public services has been addressed as a universal tool for improving existing public services and solving grand social challenges. The problem is that a range of promising concepts ...
  • Kjeder, entreprenørskap og antropologisk kunnskapsdannelse 

   Brøgger, Benedicte (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Temaet for artikkelen er hvilken rolle entreprenørskap har spilt i varehandelsrevolusjonen, det at tusenvis av uavhengige bedrifter har blitt integrert i enorme globale varehandelskjeder. Transformasjonene har ikke skjedd ...
  • Tax compliance dancing. The Importance of Time and Space in Taxing Multinational Corporations 

   Brøgger, Benedicte; Larsen, Lotta Bjørklund (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Taxation is central to the financing of most states, and monitor-ing that taxpayers comply with laws and regulations is a correspondingly important government activity. Governments have many ways to design tax systems, and ...
  • The rise and demise of a supply chain 

   Brøgger, Benedicte (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   This article investigates the global ‘retail revolution’ through the path chosen by key people in the Norwegian trade network called Technical Supplies Partner (TSP). The story is told from the perspective of a single ...