• Governance & Startups 

   Hovden, Bernhard Martin; Borovets, Mariia (Master thesis, 2023)
   Virksomhetsstyring – eller Corporate Governance - er i fokus som aldri tidligere. Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan governance, herunder struktur, styring og kontroll, utøves i norske oppstartsselskaper. ...
  • Prosjektoppgave Bedrift og Marked 

   Borovets, Mariia (Master thesis, 2023)
   Det nordiske strømmarkedet er særegent og komplekst. Prisene påvirkes av en rekke antall faktorer. Det siste året har det vært en sterk prisutvikling på strøm. I denne delen av oppgaven skal jeg forklare årsaker ...