• Gym1 Hammerfest AS 

      Bloch, Tara Helen (Bachelor thesis, 2014-09-10)
      Jeg har i denne oppgaven tatt for meg treningssentret Gym1 Hammerfest AS, og deres arbeid med å være et kvalitetssenter med et mangfold av tilbud. Oppgaven er skrevet i samarbeid med virksomheten. Formålet med oppgaven ...