• Grønn vekst i Næringseiendom AS 

      Blinkenberg, Lise (Master thesis, 2022)
      Global oppvarming truer livsgrunnlaget til alle på jorden. FNs klimapanel sin siste rapport sier at vi må nå toppen av på CO2 utslippene før 2025 og ned til netto null innen 2050. Det er derfor viktig med kutt i CO2 ...