• Lederkommunikasjon: En nøkkel for medarbeiderengasjement 

      Bjugstad, Therese; Berntzen, Marthe; Wong, Sut I (Journal article, 2018)
      Medarbeideres engasjement på jobb ansees som en nøkkelfaktor for bedrifters ytelse og prestasjoner. Gallup-undersøkelser viser imidlertid at urovekken- de få medarbeidere opplever aktivt engasjement i sitt arbeid (Crabtree, ...