• Overgangen fra prospektdirektiv til prospektforordning 

      Bjerke, Katerina; Kvaløyseter, Trude Simonsen (Master thesis, 2021)
      Denne avhandlingen handler om prospektforordningen som ble gjennomført i EU og EØS området den 21. juli i 2019. Avhandlingen analyserer hvordan prospektreglene avveier hensynet til investorvern opp imot utsteders byrder ...