• Revelje for mestringstro 

      Kjærnes, Jørgen Mathias; Bjørlin, Petter Manfred (Master thesis, 2017)
      I denne oppgaven utforsket vi relasjonen mellom tilbakemeldinger som oppleves som konstruktive, hyppige og umiddelbare, og subjektiv mestringsevne. Vi utforsket også i hvilken grad denne relasjonen lot seg moderere av ...