• Domene Autoritet og SERP plassering 

      Birkeland, Michael (Bachelor thesis, 2020)
      I denne oppgaven har jeg sett på Domene Autoritet, hva det er og hvorfor bedrifter bør bry seg. Jeg har gjennomført regresjonsanalyser for å bevise korrelasjonen mellom Domene Autoritet og SERP rangering. Hensikten med ...