• Internprising av immaterielle eiendeler 

      Berg, Trine Iren Bjørck (Master thesis, 2020)
      Oppgavens team er en analyse av hvordan OECDs oppdatere retningslinjer etter BEPS arbeidet, vil påvirke internprising av immaterielle eiendeler. BEPS arbeidet har ledet til et helt nytt kapittel 6 i retningslinjene som ...