• Kunnskap, læring og kompetanseoverføring 

      Helgemo, Britt Solemsløkk; Berg, Tone Kristine L. (Bachelor thesis, 2013-12-18)
      Tema i vårt bachelorprosjekt har vært å se på kunnskap, læring og kompetanseoverføring – og den avgrensede problemstillingen vår har vært å forsøke å besvare «Hvordan overføres kompetanse hos Faveo?». Vi har brukt en modell ...