• Kåre Willoch - En kongstanke eller “Kongen av tanker”? 

      Berg, Charlotte Ulfeng; Møgster, Lars-Åge; Løllke, Karine (Master thesis, 2022)
      Kåre Willoch døde noen dager før vi hadde andre samling på studiet. Det falt helt naturlig for oss å velge en lederskikkelse som hadde vært så markant og samtidig aktuell som maktutøver over så lang tid i norsk politikk. Willoch ...