• Agency and economizing in interacted economies 

   Håkansson, Håkan; Olsen, Per Ingvar; Bakken, Tore (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   This paper discusses some core implications of the bulk of IMP research over the years for the understanding and conceptualization of what we call “interacted agency”. The discussion is also rooted in the two fundamental ...
  • Ignorance and Organization Studies 

   Bakken, Tore; Wiik, Eric Lawrence (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The article discusses ignorance and organization studies, both as a topic of study and a basic problem of organization theory understood as design theory. How should we regard knowledge not yet known? Is the development ...
  • Risikoens former: en analysestrategisk tilnærming til studiet av matsikkerhet 

   Bakken, Tore (Research Report, Research report, 2002)
   Rapporten gir en samlet oversikt over ulike analysestrategiske tilnærminger til studiet av risiko i forbindelse med mat. Det opereres med såkalte ”distinksjoner” for å illustrere hvordan ulike sentrale bidragsytere til ...
  • Sikkerhet i risikosamfunnet? 

   Bakken, Tore (Research Report, Research report, 2003)
   Rapportens utgangspunkt er noen av de problemer matvaresektoren står ovenfor når det gjelder sikker mat til forbrukerne. I Norge er det besluttet opprettet et Mattilsyn som har som formål å se de ulike delene av ...
  • Tillit og mistillit i offentlig risikokommunikasjon : BSE-konflikten og matvaresektoren 

   Bakken, Tore (Research Report, Research report, 2003)
   Hovedsiktemål med rapporten er å vise hvordan økt offentlig oppmerksomhet omkring risiko-kommunikasjon ikke først og fremst fører til sikker viten, men at kommunikasjonen om ikke-viten forsterkes. Konflikten rundt BSE har ...