• Entreprenørskap i energisektoren En komparativ casestudie av Norge og USA 

      Slettebø, Mads Rusnes; Eng, Alexander; Avén, Max-Hermann Lergård (Bachelor thesis, 2021)
      Denne studien tar for seg en rekke faktorer som kan bidra til å fremme og eventuelt hemme oppstartsbedrifters evne til å utvikle grønn teknologi i energisektoren. Det grønne skiftet er et tema som har fått økt ...