• Together everyone achieves more - en analyse av samarbeidet i prosjekt Gildevangen 

      Hindrum, Marie Louise Skaugrud; Aspås, Petter Sebastian; Øksnebø, Tonje Seglem (Bachelor thesis, 2017)
      I denne oppgaven har vi valgt å undersøke hvordan samarbeidet i et bygg- og anleggsprosjekt har fungert. Vi har tatt utgangspunkt i totalrenoveringen av Thon Hotel Gildevangen og analysert dette ved hjelp av 5S-modellen ...